سطرهای سفید

 

سطرهای سفید

فصل فصل

گیسوان من سفید می شوند

همچنانکه سطر سطر

صفحه های دفترم سیاه می شوند

خواستی که با تمام حوصله

تارهای روشن و سفید را

رشته رشته بشمُری

گفتمت که دستهای مهربانی ات

در ابتدای راه خسته می شوند

گفتمت که راه دیگری انتخاب کن :

دفتر مرا ورق بزن !

نقطه نقطه

حرف حرف

واوه واوه

سطر سطر

شعرهای دفتر مرا

مو به مو حساب کن!

/ 0 نظر / 18 بازدید